KSIĘGA ŻYCIA BARANKA

Arka Nowego Przymierza Bożego z ludźmi

Napisane przez Syna Człowieczego

Za pomocą przeglądarki PDF - pobierz w prawym górnym rogu

Księgę życia Baranka można pobrać BEZPŁATNIE ze strony internetowej


Streszczenie Księgi Życia Baranka w języku polskim

Część 1

Wypełnienie się Pisma Świętego


01 Dobra nowina

02 Dni Syna Człowieczego

03 Przepowiednia

04 Wiarygodny i oszuści

05 Okres od Jana do Emmanuela

06 Zesłanie Ducha prawdy

07 Przebudzenie świadomości

08 Shiloh

09 Dwoje świadków

10 Obrzezanie serca

11 List do Żydów

12 Trójca Święta

13 Czasy mesjańskie

14 Degradacja świata

15 Odnowienie każdej rzeczy

16 Podstawy wiedzy

17 Poczęcie świata

18 Interpretacja nauki

19 Światy we wszechświecie

20 Obserwacja rzeczywistości

Część 2
Cycl materii


21 Materia

22 Uniwersalna siła

23 Magnes

24 Narodziny i rozwój ciał niebieskich

25 Jowisz i jego bliźni

26 Słońce

27 Światy przyszłości

28 Gwiezdne rodziny

29 Fale

30 Siła i ruch

31 Zamieszanie

32 Ziemia i Księżyc

33 Błądzące ciała z nieba

34 Pochodzenie wody

35 Sześć dni stworzenia świata

36 Ukształtowanie reliefu

37 Wynurzenie kontynentów

38 Podróż przez ery

39 Wulkanizm

40 Inne zjawiska geologiczneCzęść 3

Zasady egzystencji


41 Elementy stworzenia

42 Narodziny ludzkości

43 Ewolucja ludzkości

44 Człowiek i jego przeznaczenie

45 Sprawiedliwy świat

46 Duch i reguły

47 Zrozumienie i wiara

48 Złe metody

49 Sąd narodów

50 Władza i pieniądze

51 Wypełnienie się przepowiedni

52 Upadek świata

53 Ostatnie dni

54 UNIWERSALNE PRAWO

55 Królestwo Ducha Świętego

56 Konsumpcja czasów

57 Proste życie w sanktuarium

58 Przygotowanie się

59 Odejście

60 Nowa Ziemia

Za pomocą przeglądarki PDF - pobierz w prawym górnym rogu

"(29) Wszechmogący posłał mnie do przywrócenia waszego ludzkiego stanu, i aby zaproponować wam dziś (u schyłku świata) możliwość wstąpienia do świątyni, aby ocalić wasze życie, waszą duszę, świat oraz potomstwo


Część 3 Rozdział 59 -Wycofanie- Zwycięstwo Baranka, strona 456


Księga życia Baranka Czytanie online (przeglądarka PDF)


Za pomocą przeglądarki PDF - pobierz w prawym górnym rogu

Aby zwiększyć komfort czytania, zalecamy samodzielne wydrukowanie i oprawienie Księgi Życia Baranka.

" (31) Jednakże, nie dajcie się zwieść ! Potrzeba dwa miesiące, aby przeczytać księgę życia ; dwa lata, aby otworzyć oczy ; dwa stulecia, aby ocenić korzyści, i dwa tysiące lat, aby było to oczywiste dla każdego. Jest ona długotrwałym efektem."

Część 2 Rozdział 26 -Słońce- strona 216